IPM & Bär


IPM – Integrerat växtskydd

IPM är en del i ett nytt EU-direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel. All rådgivning från Hallon & Bär konsult sker i linje med IPM och ekonomisk hållbar utveckling av ditt företag!

Direktivet är antaget 2009 och innehåller 25 artiklar, bl. a.

  • Nationella handlingsplaner
  • Åtgärder för att skydda vattenmiljö och dricksvatten
  • Minska användningen och riskerna av bekämpningsmedel
  • Information och utbildning
  • Integrerat växtskydd (IPM)

IPM

EU:s definition: IPM innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga växtskyddsmetoder och därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar utvecklingen av populationer av skadliga organismer.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja ett växtskydd med låg insats av bekämpningsmedel och så långt som möjligt ge företräde till icke kemiska metoder, så att yrkesmässiga användare byter till metoder eller produkter som är minst skadliga för människors hälsa och för miljön.

Kontakta oss för mer info

 

Kontakta oss