Om oss


Välkommen till Hallon & Bär konsult och bärrådgivare Malin Joäng!

     – för rätt råd vid rätt tid®

Jag är hortonom och arbetar sedan 21 år tillbaka som  rådgivare i vår gröna näring.  Hallon & Bär konsult etablerades 2009 och drivs per idag som enskild firma. Tidigare har jag arbetat med bärodling som affärsrådgivare i bl. a. LRF konsult. Jag har yrkeserfarenhet från Norge och Danmark.

Målet är att få ge dig som bärproducent:

  • ”Rätt råd vid rätt tid”® Produktionsplanläggning och förebyggande insatser i din odling
  • Inspiration för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inför beslut
  • Naturlig samarbetspartner i tät och förtroendefull dialog

Bärrådgivning

Hallon, jordgubbar och amerikanska blåbär är de viktigaste kulturerna för svensk yrkesodling av bär.  Med både praktisk och teoretisk erfarenhet av odling av dessa bärslag, vill jag erbjuda ditt företag den mest uppdaterade rådgivningen för bästa resultat – ”Rätt råd vid rätt tid”® är Hallon & Bär konsults motto! Vårt tjänsteutbud ser du under fliken ”Våra tjänster”

Kunskapsutveckling

Genom att delta på internationella bärseminarium och leda utvecklingsprojekt tillsammans med Jordbruksverket och Länsstyrelserna, anordna studieresor och bedriva ett nära samarbete med kollegor i bärbranschen i Norge, Danmark, Kanada, Holland/Belgien och Tyskland m. fl. länder, strävar Hallon & Bär konsult efter att hålla spetskompetensen på högsta nivå för att täcka ditt bärföretags behov av kompetens och ny kunskap.

Välkommen till ett bärkraftigt samarbete!

Du är välkommen att kontakta mig på +46 (0)702- 46 27 02 eller så kan du använda kontaktformuläret.