Utvecklingsarbeten


Att välja bärplantor:

Det blir allt viktigare att producera bär utan att infektera jorden med skadliga växtskadegörare.

På grund av import från länder utanför EU och en ökad handel med utländskt plantmaterial finns hela tiden en risk att vi får in nya svårbekämpade skadegörare i våra svenska bärodlingar. Ett förändrat klimat ger oss i framtiden fler nya växtskade­ görare att vara observanta på. En förlängd odlingssäsong ökar ytterligare behovet av ett friskt och sunt planteringsmaterial av högsta kvalitet.

Rätt väg att gå för att slippa få in virus, nematoder, bakterioser, svampsjukdomar och skadliga insekter i bärodlingarna är att välja certifierat plantmaterial.

Utvecklingsarbeten. Att välja plantor för bärodling, en vägledning för bärodlare

Se vidare i min rapport på Jordbruksverkets HEMSIDA – PDF

IPM I NORGE – ett långsiktigt arbete i en ny tid.

Rapport IPM Norgex

Utvecklimgsprojekt

Ekologiska hösthallon

Kontakta oss för mera info

Kontakta oss