Våra tjänster


Hallon & Bär konsult ger dig all den rådgivning du behöver!

Som bärproducent arbetar du med kulturer som representerar ett mycket högt företagsekonomiskt värde. Målmedvetet arbete och beprövade metoder är viktiga för att lyckas med odlingen. Genom att arbeta med ständiga förbättringar i ditt företag uppnår du lättare säkrare produktion och förbättrad kvalitet. Och lönsamheten ökar!

Vi erbjuder

 • Individuell rådgivning   
 • Produktionsbesök och ekonomisk uppföljning
 • Nyhetsblad för Hallon- & Bärproducenter©
 • IPM-rådgivning, se flik IPM & Bär
 • IP Sigill; stöd vid internrevision
 • Växtnäringsberäkningar till droppbevattning, gödslingsplaner
 • Växtskyddsplaner
 • Fältvandringar i Hallon, Blåbär och Jordgubbar på friland och i tunnel
 • ERFA-verksamhet och kurser
 • Rådgivning i ekologisk bärodling
 • Demonstrationsodlingar
 • Ekonomiska kalkyler

 

Välkommen att ta kontakt!

Vi ses i fält!

Kontakta oss